• Нямате продукти в количката.
   • Флуорисцентен пигмент

    Флуорисцентен пигмент

    количество
    цвят
    30 лв.

               Характеристики

     

               Основни характеристики на флуорисцентните пигменти които ги определят и влизат в тахната спесификация са:

               

              >  специфично тегло  1.36,

              >  размер на частиците от 3-4 микрона

              > точка на топене  130-140 градуса

              > температура на разпадане  190 градуса

              > 50g / 100g маслоусвояване

            

             Флуорисцентни пигменти  -  прахообразни багрила създадени на основата на термопластичнише полимери. Химическата основа на пигментите се явява медно-цинков сулфид ( ZnS:Cu ) По своя характер флуорисцентните  пигменти са нетоксични и напълно безопасни.

     

            Флуорисцентните пигменти имат свойството интензивно да отразяват попадащата върху тях светлина. Имат  широка гама на използване , където не се изисква устойчивост към силни разредители. Пигментите обладават със способноста лесно да се разпросраняват в разтворите при смесване, имат добра термоустойчивост и обладават с устойчивост към разредители.

     

           За какво служат

     

           Използват се за промяна на цвета на луминофорите. Първоначално луминофорите иматлуорисцентните пигменти  жълто-зеленикаво и синьо светене, а с помоща на флуорисцентните пигменти могат да бъдат оцветени в различни цветове. Уникалноста на пигментите е тяхната снособност да отразяват  погълнатата от тях УВ светлина , от видимата част на спектъра , за сметка на което цвета на пигмента  изглежда " светещ " и много привлекателен ,което го отразява от обикновенните пигменти. В същност това е същият луминофор само че той няма функция " памет ". Количеството на отразената светлина от предмета ,оцветен с флуорисцентния пигмент , е в пъти по голяма отколкото, ако  същият предмет би бил оцветен с обикновен пигмент.

   • ПОДОБНИ ПРОДУКТИ